Teknoloji Danışmanlığı

Bulut Bilişim Danışmanlığı

Teknoloji İyileştirme

Entegrasyon Danışmanlığı

Yazılım Mimarisi
Danışmanlığı

Bulut Bilişim, temelinde rutin olarak kullandığımız uygulamaların sanal ortama taşınması ve internetin bulunduğu her noktadan erişime açılmasını ifade eder. Aynı zamanda, müşterilerin yalnızca kullandıkları BT kaynakları için ödeme yaptıkları bir iş modelidir. Standardize ve otomatize edilmiş BT süreçleri, BT kaynak ölçülebilirliği, lisans, bakım ve teknik personel maliyet tasarrufu sağlar.

Teknoloji iyileştirme danışmanlığı kapsamında, BT stratejinizi gözden geçirerek bunu sektör gereksinimleri ile paralel olarak güncelliyoruz. Buna bağlı olarak alt yapı yönetimi, mevcut yapının incelenmesi ve gerekli noktaların iyileştirilmesiyle; operasyonel verimliliğin arttırılması, yüksek erişilebilirlik hedefleri doğrultusunda BT alt yapınızın daha istikrarlı çalışmasının sağlanması noktasında destek sunuyoruz.

Rekabet gücü ile bilgi teknolojilerini etkin kullanma arasındaki doğrusal ilişki, iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısını zorunlu kılıyor. Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, teknoloji bilgisi, entegrasyon deneyimi ve alan uzmanlığı ile doğru altyapılara sahip olmanızı sağlıyor.

Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında amacımız müşterilerimizin iş gereklerini en kısa sürede ve en az maliyetle karşılayabilecek çözümler üretmektir. Uluslararası ispatlanmış metodoloji, süreç, araç ve çerçevelerimizden yararlanarak teknoloji maliyetlerini kısmak veya büyük uygulamaları hızlı uyarlamak konularında başarılı sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Yazılım Mimari Danışmanlığı çoğu zaman strateji ve operasyona yönelik danışmanlık hizmetlerimiz ile birlikte özel uygulama yazılımı geliştirilmesi yolu ile sorunların kolayca aşılabilmesine yardımcı olmaktadır.